Loonwerk

LOONWERK

 

 

 

Persen van kleine pakjes hooi/stro/kuil

Wikkelen van kleine pakjes

Bundelen van kleine pakjes

Laden van kleine pakjes in bundels

Laden van grote pakken

 

Maaien/Schudden/Harken

Ploegen/Zaaien/Kilveren/Vegen

 

Copyright © All Rights Reserve d